Liên hệ
en

TYGICO nâng cấp chứng chỉ quản lý chất lượng ISO 9001:2008 lên ISO 9001:2015

9/5/2019

Sau 03 năm triển khai áp dụng, duy trì và cải tiến liên tục HTQLCL theo ISO 9001:2008, ngày 06 tháng 12 năm 2017 TYGICO đã được Tổ chức UKAS Management Systems (Vương Quốc Anh)/ AJA Registrars đánh giá và cấp Chứng chỉ ISO phiên bản 9001:2015.


Với sứ mệnh của mình trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, TYGICO xác định các định hướng chiến lược thực hiện việc Dự trữ & cung cấp thép không gỉ (inox) và kim loại màu chất lượng cao, không ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm và dịch vụ nhằm thỏa mãn các yêu cầu ngày càng cao của khách hàng. TYGICO luôn cam kết các nội dung sau:

v Triển khai áp dụng, duy trì và cải tiến liên tục HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 làm nền tảng cốt lõi cho hoạt động Dự trữ & cung cấp thép không gỉ (inox) và kim loại màu đúng tiêu chuẩn chất lượng đã công bố.

v Đảm bảo các mục tiêu chất lượng được thiết lập tại các cấp, bộ phận chức năng và các quá trình quan trọng của HTQLCL phù hợp với định hướng chiến lược của Công ty và đáp ứng các yêu cầu về nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ nhằm thoả mãn sự mong đợi của khách hàng trong hiện tại cũng như tương lai.

v Đáp ứng nhu cầu của khách hàng bằng 5 tiêu chí: "Sản phẩm tốt, Dịch vụ tốt, Giao hàng nhanh, Giá cạnh tranh và Dự trữ tốt" (5G: Good product, Good service, Good delivery, Good price and Good stock) phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn chất lượng đã công bố và yêu cầu của luật định.

v Thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao: Phát triển nguồn nhân lực thông qua việc duy trì công tác tuyển dụng, đào tạo nhằm nâng cao trình độ tác nghiệp và quản lý, đặc biệt đối với các chức danh quan trọng.

v Đáp ứng các yêu cầu cần thiết về cơ sở vật chất, môi trường và điều kiện làm việc thuận lợi để phát huy tối đa năng lực sáng tạo của đội ngũ CBNV vì sự phát triển bền vững của TYGICO;  Tăng cường công tác quản lý, nâng cao năng suất, chất lượng; Thúc đẩy tinh thần đoàn kết nhất trí trong Công ty và không ngừng nâng cao đời sống người lao động.


Trưởng Ban ISO

 

Hình ảnh có liên quan
Kết quả hình ảnh cho valbruna stainless
Kết quả hình ảnh cho baosco

Liên hệ tư vấn

Hãy để lại thông tin của bạn ở đây, TYGICO
sẽ chủ động liên hệ tư vấn cho bạn.